Meer informatie

 • In december 2017 heeft het NPA (praktijkaccreditering) een patiënt tevredenheidsonderzoek uitgevoerd naar service en bereikbaarheid van onze huisartspraktijk. Hiertoe werden in de maand december willekeurig patiënten in de wachtkamer gevraagd om een tweetal lijsten in te vullen. Dit gebeurde anoniem, waarna de ingevulde formulieren in een afgesloten box werden gedeponeerd.

  Wij danken de patiënten die moeite hebben genomen om deze formulieren in te vullen.

  De resultaten: Patiënten vragenlijst betreffende de praktijk en Patiënten vragenlijst betreffende de huisarts kunt u hier inzien.

  U heeft positief gereageerd op de bereikbaarheid van onze praktijk en bent tevreden over de medewerkers en huisarts.

  Er blijven altijd punten om te verbeteren.

  meer taken delegeren naar de assistentes
  minder telefonisch storen tijdens het spreekuur.
  ad 1. Over de functie van de doktersassistente en de praktijkondersteuner in de huisartspraktijk en delegeren van taken verwijzen wij u naar Veelgestelde vragen op de site. Britt Hollmann, assistente is in opleiding tot Spreekuur Ondersteuner Huisarts. Zij zal in de toekomst onder verantwoordelijkheid van de huisarts patiënten met bepaalde aandoeningen zelfstandig kunnen beoordelen en behandelen. En tot slot de praktijkondersteuner GGZ zijn allen een voorbeeld van gedelegeerde taken in de huisartspraktijk.

  ad 2. Punt dat onze aandacht heeft is het telefonisch gestoord worden tijdens het spreekuur. Met de doktersassistent en praktijkondersteuner is afgesproken om mij bij het wisselen van patiënten in de gang aan te spreken en niet meer telefonisch tijdens het consult. Daarnaast zullen eerstelijns zorgverleners worden teruggebeld buiten het spreekuur om. Echter de specialisten van het ziekenhuis zullen worden doorverbonden.