Meer informatie

 • Coretta Tilleman en Britt Hollmann zijn werkzaam als doktersassistent in huisartspraktijk Hiddink. Voor de meeste vertrouwde gezichten. Zij zijn de centrale spil binnen de praktijk en het eerste aanspreekpunt.

  Zij nemen de telefoon aan en staan u te woord. Ze zullen u vragen stellen on zo uw hulpvraag duidelijk te krijgen en samen met u te kijken wat de beste oplossing is. Daarnaast moeten zij een inschatting maken wie met welke wachttijd gezien moet worden. Zij beheren dus de agenda van de huisarts.

  Daarnaast heeft de doktersassistente haar eigen spreekuur. Als service naar de patiënt wordt bij huisartspraktijk Hiddink nog steeds bloed afgenomen in eigen beheer. Voorkeur dagen de dinsdag en woensdagochtend voor 10.30 uur op afspraak.

  Zij dragen zorg voor het BVO baarmoederhalskanker, oren uitspuiten, bloeddruk meting, instructie thuisbloeddrukmeting en het geven van injecties. Wondcontrole en hechtingen verwijderen, waarvoor u dan niet speciaal terug moet naar het ziekenhuis.

  Daarnaast assisteren zij de huisarts bij chirurgische ingrepen.

 •  

  Een paar jaar geleden heeft de Ketenzorg zijn intreden gedaan in de huisartspraktijk. In zowel de gehele regio als ook landelijk worden patiënten met een chronische aandoening op gelijke wijze begeleid.

  Voorbeelden zijn de diabetes patiënt, de patiënt met verhoogde bloeddruk of cholesterol, de patiënt die een hartinfarct of herseninfarct gehad hebben.

  Binnen huisartspraktijk Hiddink wordt deze functie bekleedt door Arianne van Sloten.

  Zij is iedere maandag en donderdag van de week aanwezig.

 • Nieuwe functie in de huisartspraktijk: Spreekuur Ondersteuner Huisarts

  Sinds september 2017 is Britt Hollmann in opleiding tot Spreekuur Ondersteuner Huisarts, de zogenaamde SOH.

  Als SOH zal zij zelfstandig patiënten met bepaalde klachten de hulp en aandacht geven, die nodig is. Ook bij semi-spoedeisende patiënten zal zij de eerste opvang verrichten.

  Bijvoorbeeld klein letsel, als wonden en enkelverzwikking, allergische reactie, insecten- en tekenbeten, maar ook bij keelpijn en verkoudheid.

  Alle contacten worden met de huisarts besproken. Of indien nodig zal de huisarts bij het consult geraadpleegd worden.

  In de toekomst kan het dus voorkomen dat u niet bij de huisarts op het spreekuur ingedeeld wordt, maar bij Britt, de SOH. Alles altijd in goed overleg.

  Hierdoor wordt het spreekuur van de huisarts ontlast.

 • PraktijkOndersteuner Huisarts Geestelijke GezondheidsZorg

  Wendy
  Suzan

  Jantien

  POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg.

  Wendy Schneider, Suzan Kunnen, Jantien de Vries werken namens de huisartsen van de groepspraktijk Teselaar, Huisartspraktijk M.B.M.Peters en Huisartspraktijk Hiddink. Zij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van de GGZ. Prettig is dat zij meer tijd hebben dan de huisarts. Bovendien kunt u vaak snel terecht

  Waarmee kan de POH-GGZ helpen:

  • uw problemen helder krijgen
  • voorlichting geven over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen\
  • advies geven over behandeling en verwijzing
  • u begeleiden of een kortdurende behandeling bieden
  • nazorg geven na een behandeling in de GGZ
  • helpen voorkomen dat u een terugval krijgt

  Geheimhouding
  De POH ggz werkt samen met uw huisarts en onder verantwoordelijkheid van uw huisarts, maakt gebruik van hetzelfde computersysteem als uw huisarts en heeft zo inzage in uw dossier. Zij heeft een geheimhoudingsplicht. Uitwisseling van het dossier met andere hulpverleners gebeurt alleen in overleg met u en uw huisarts.

  Praktische informatie
  Aan de begeleiding of behandeling door de POH ggz zijn voor u geen kosten verbonden.
  Bent u verhinderd of wilt u een afspraak verplaatsen? Bel dan minimaal 24 uur van te voren de eigen huisarts en geef dit door aan de assistente. Zij zal een nieuwe afspraak met u maken.

  De POHGGZ zit op de eerste verdieping (2.0) in Gezondheidscentrum De Teselaar 2.0, adres Teselaar 6 te Bemmel. U mag plaatsnemen in de wachtkamer met op de deur de vermelding “Huisartsen De Teselaar”.

  U hoeft zich niet te melden.

   

 • De huisarts werkt niet meer alleen samen met de doktersassistente. De praktijkondersteuner heeft zijn intrede gedaan in de huisartspraktijk. We kennen al langer de Praktijkondersteuner Somatiek, waaronder de zorg voor de diabetes mellitus type II en de zorg voor Hart en Vaat ziekten vallen en sinds kort ook de praktijkondersteuner GGZ (=POH GGZ).

  2014 is het jaar van de verandering op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. De zorg wordt in drie lagen opgesplitst:

  laag 1: Huisartszorg en praktijk ondersteuning GGZ

  laag 2: Generalistische Basis GGZ (voorheen de eerstelijnspsycholoog)

  laag 3: Gespecialiseerde GGZ

  De huisarts speelt in zijn rol van poortwachter in het zorgsysteem een centrale rol binnen de Geestelijke gezondheidszorg.

  Klachten die buiten de DSM classificatie vallen kunnen door de huisarts in samenwerking met de POH GGZ behandeld worden. Deze zorg valt onder de huisartsenzorg en valt niet onder het eigen risico en kent ook geen eigen bijdrage.

  Zorg, die volgens het nieuwe vergoedingsysteem niet meer in aanmerking komen voor verwijzing naar een psycholoog zijn bijvoorbeeld relatie stoornissen (partner, ouder-kind, kind-kind etc), gestoorde arbeidsrelatie en bijvoorbeeld rouwverwerking.

  Ook hier zet de overheid in op zelfredzaamheid/ zelfmanagement en op e-health.

  Is er sprake van een psychische stoornis of een vermoeden van een psychische stoornis binnen de DSM classificatie dan is verwijzing naar de generalistische Basis GGZ op zijn plaats. Deze kent 4 zorgprestaties, te weten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Afhankelijk van de zorgvraag wordt de patiënt binnen een van deze vier “produkten” behandeld.

  De psycholoog stelt de diagnose en beoordeelt samen met de patiënt welke behandeling wordt ingezet.

  De ernst, complexiteit en het beloop van de problematiek bepalen mede de doorverwijzing naar de Generalistische Basis GGZ.

  Voor deze zorg hoeft geen eigen bijdrage meer betaald te worden, maar de zorg valt wel onder uw eigen risico.