Meer informatie

 • Voor u noodzakelijke medicijnen in de avond, nacht en weekeinden kunt u terecht bij:

  Dienstapotheek Arnhem Zuid (Zorgcentrum Eldenstaete)
  Mr. D.U. Stikkerstraat 122, 6842 CW Arnhem
  Telefoon: 026-3214882, Fax 026-3214887

  Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 17.30 tot 23.00 uur.

  Zaterdag, zondag en en feestdagen van 09.00 tot 23.00 uur

  Na 23.00 uur kunt u voor spoedrecepten naar:

   

  Dienstapotheek Velp (kliniek Velp)
  President Kennedylaan 100, 6883 AZ Velp
  (ingang via Huisartsenpost, navigeren naar Broekstraat 9 in Velp)
  Telefoon: 088-0055242, Fax 088-0055883

  Indien het medisch noodzakelijk is kan de medicatie ook bezorgd worden door een taxi.

  Schrijft de Huisartsenpost ook herhaalrecepten uit?

  De Huisartsenpost schrijft bij uitzondering herhaalrecepten uit. U krijgt dan een recept voor de hoeveelheid medicijnen die nodig is tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Bepaalde medicijnen schrijft de Huisartsenpost nooit voor.

  Tarieven farmaceutische zorg bij Dienstapotheek Arnhem in 2014

  In overleg met de zorgverzekeraars zijn de tarieven voor receptgeneesmiddelen vastgesteld. Per dienstapotheek in Nederland kan het tarief verschillend zijn, afhankelijk van de lokale situaties.

  De tarieven voor 2017 zijn:

  – zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur: 37 euro

  – alle overige openingstijden: 37 euro

  De tarieven zijn inclusief BTW en komen bovenop de kosten van het geneesmiddel zelf.

  Dienstapotheek Arnhem werkt met een kostendekkend tarief; er is geen winstoogmerk.

  De totale kosten worden (indien het geneesmiddel wordt vergoed) in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar.

   

  De totale kosten komen ten laste van uw verplichte eigen risico van maximaal 385,- euro per jaar.

  Als het geneesmiddel niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar dan gelden ook de genoemde tarieven.

  Alle Kunst- en Hulpmiddelen moeten contant betaald worden in de dienstapotheek. U kunt zelf de declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar bepaalt welk deel van het bedrag u vergoed krijgt.

  Bespreekt u uw medische vragen liever met één van onze zorgverleners?

   

 • Het kan voorkomen dat de medicijnen, die u van uw apotheek heeft meegekregen er anders uitzien dan u gewend bent. De verpakking kan anders zijn, de pillen kunnen er anders uit zien en vaak zal er zelfs een andere naam op staan; de werkzame stof is echter wel altijd dezelfde.

  De zorgverzekeraars bepalen zelf voor hun verzekerden welk merk door hun vergoed wordt en welke niet. De apotheek of huisarts hebben daar geen enkele invloed op en zijn verplicht om een bepaald merk af te leveren. Daar komt nog bij dat het voorkeurmerk van de zorgverzekeraar vaak voor een beperkte periode geldt. Het kan dus zijn, dat van januari tot juni uw zorgverzekeraar merk A vergoedt en na 1 juli alleen nog maar merk B. In een volgende periode kan het zijn dat uw zorgverzekeraar weer bij een andere fabrikant inkoopt, waardoor de pillen er voor u weer anders uitzien. Zorgverzekeraars proberen namelijk elke keer de goedkoopste medicijnen in te kopen.

  Uw huisarts schrijft voor

  Uw huisarts schrijft van het medicijn alleen de werkzame stofnaam voor. U krijgt dan in de apotheek een medicijn met die werkzame stof. Vaak zal dat een zgn. merkloos of generiek medicijn zijn. In enkele gevallen, als er sprake is van medische noodzaak, kan het zijn dat uw arts bepaalt dat u alleen het medicijn van een specifiek merk mag hebben. Uw zorgverzekeraar vergoedt dit medicijn dan ook. Ongeacht of het wel of niet het goedkoopste is.

  Medische noodzaak is echter een uitzondering en de meeste patiënten zullen hiervoor niet in aanmerking komen.

  Kwaliteit van de medicijnen

  Van de meeste medicijnen met dezelfde werkzame stof zijn er meerdere “merken”. Deze medicijnen zijn in principe onderling vervangbaar. Bovendien zijn ze allemaal van goede kwaliteit. Controle door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) garandeert dat.

  U wilt uw oude vertrouwde medicijn terug

  Soms heeft u persoonlijke redenen waarom u graag uw oude vertrouwde medicijn wilt behouden. Uw huisarts kan dat helaas niet voor u bepalen. De zorgverzekeraar bepaalt of dit wel of niet mag. U zult dus ook met uw zorgverzekeraar contact op moeten nemen om hiervoor eventueel toestemming te krijgen.

  Wij begrijpen dat het wisselen van merken voor u heel vervelend en soms ook lastig is. Wij betreuren dat zeer maar helaas is de zorgverzekeraar bepalend in de keus en is het niet gelukt een meer patiëntvriendelijke oplossing met hen te vinden.